Cactus Utilities

Cactus Utilities utvecklar system för automation av vatten och avlopp samt fjärrvärme- och kärnkraftverk. Bolagets system hjälper kunder med samhällsviktig infrastruktur att säkra och optimera driften.

Besök webbplats

  • #1

    Cactus Eye är Sveriges mest använda VA-system

  • 60 %

    av Sveriges dricksvatten renas i ett Cactus Utilities system

  • 8/10

    av Sveriges största kommuner är kunder

“Vi agerar långsiktigt och leder utvecklingen av driftsystem för VA sektorn. Vår mjukvara har kunnat uppgraderas och återanvändas i nya miljöer under mer än 30 år. Våra unika tjänster utvecklas med nytänkande och effektivitet i fokus för att på ett säkert sätt optimera våra kunders anläggningar och minskar deras elförbrukning och kemikalieanvändning.”

Fredrik Bergström, VD

Omsättning fördelat per bransch


Andra investeringar

Segersta har investerat i 12 onoterade verksamheter. Alla har det gemensamt att de har en potential att bli ledande i sin bransch.


Har ni vad vi letar efter?

Vi är en långsiktig ägare som tillsammans med bolagets ledning kämpar för att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten.

Läs mer