Vi utvecklar bolag

Vi är en långsiktig ägare. Vårt mål är att genom engagemang i varje enskilt bolag skapa långsiktig värdeökning.

Vi utvecklar bolag

Vi är en långsiktig ägare. Vårt mål är att genom engagemang i varje enskilt bolag skapa långsiktig värdeökning.

 • 12 st

  Investeringar
  i vår portfölj

 • 48 %

  Internräntan
  fram till 2018

 • 85 %

  Soliditet