Vi utvecklar bolag

Vi är en långsiktig ägare. Vårt mål är att genom engagemang i varje enskilt bolag skapa långsiktig värdeökning.

Vi utvecklar bolag

Vi är en långsiktig ägare. Vårt mål är att genom engagemang i varje enskilt bolag skapa långsiktig värdeökning.

 • 11 st

  Investeringar
  i vår portfölj

 • 49 %

  Internräntan
  fram till 2019

 • 71 %

  Soliditet