Cactus Rail

Cactus Rail utvecklar och levererar system för att styra, trafikoptimera och övervaka järnväg. Genom att sammanlänka existerande system och lösningar skapar man maximal nytta för kunderna utifrån dagens förutsättningar.

Besök webbplats

  • 750 000

    Antal resenärer som dagligen trafikleds av Cactus system

  • 2006

    Initial finansiering från Segersta

  • 30 %

    CAGR 2013–2017

“Vad är eftersträvansvärt? Vad vill vi stå för? Värderingar hjälper oss också att prioritera bland alternativ. Uttalade värderingar gör oss mer handlingsbenägna.”

Fredrik Bergström, VD


Andra investeringar

Segersta har investerat i 12 onoterade verksamheter. Alla har det gemensamt att de har en potential att bli ledande i sin bransch.


Har ni vad vi letar efter?

Vi är en långsiktig ägare som tillsammans med bolagets ledning kämpar för att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten.

Läs mer